Zapytania ofertowe-archiwum

Zapytanie ofertowe – trener warsztatów umiejętności miękkich-interpersonalnych z dnia 07.08.2017

Poszukujemy do współpracy trenerów mogących przeprowadzić warsztaty umiejętności miękkich-interpersonalnych dla uczestników projektu.

Termin składania ofert upływa: 11.08.2017 o godz. 12:00.

W związku z realizacją przez FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości z siedzibą w Sulnowie, przy ul. Domaradzkiego 12, 86-100 Świecie, Projektu „Aktywizacja – Integracja – Samorealizacja” (RPLD-09.01.02-10-0031/16), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT)poszukujemy do współpracy trenerów mogących przeprowadzić warsztaty umiejętności miękkich-interpersonalnych dla uczestników Projektu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie poniższego formularza.

formularz oferty – trener umiejętności miękkich.pdf

formularz oferty – trener umiejętności miękkich.doc

Formularz można złożyć drogą elektroniczną na adres: info@focus-training.pl, lub w biurze projektu ul. Traugutta 25, 90-133 Łódź, lokal nr 15.05.

———————————————————————————

Zapytanie ofertowe – trener warsztatów umiejętności zawodowych z dnia 07.08.2017

Poszukujemy do współpracy trenerów mogących przeprowadzić warsztaty umiejętności zawodowych dla uczestników projektu.

Termin składania ofert upływa: 11.08.2017 o godz. 12:00.

Poszukujemy do współpracy trenerów mogących przeprowadzić warsztaty umiejętności zawodowych dla uczestników projektu.

W związku z realizacją przez FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości z siedzibą w Sulnowie, przy ul. Domaradzkiego 12, 86-100 Świecie, Projektu „Aktywizacja – Integracja – Samorealizacja” (RPLD-09.01.02-10-0031/16), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT)poszukujemy do współpracy trenerów mogących przeprowadzić warsztaty umiejętności zawodowych dla uczestników Projektu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie poniższego formularza.

formularz oferty – trener umiejętności zawodowych.pdf

formularz oferty – trener umiejętności zawodowych.doc

Formularz można złożyć drogą elektroniczną na adres: info@focus-training.pl, lub w biurze projektu ul. Traugutta 25, 90-133 Łódź, lokal nr 15.05.

——————————————————————————————–

Zapytanie ofertowe – wynajem sali szkoleniowej na zajęcia grupowe z dn.21.06.2017

Termin składania ofert upływa: 26.06.2017 o godz. 12:00.

Poszukujemy do współpracy podmioty dysponujące salami szkoleniowymi do przeprowadzenia zajęć grupowych z uczestnikami projektu.

W związku z realizacją przez FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości z siedzibą w Sulnowie, przy ul. Domaradzkiego 12, 86-100 Świecie, Projektu „Aktywizacja – Integracja – Samorealizacja” (RPLD-09.01.02-10-0031/16), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT), poszukujemy do współpracy podmioty mogące zaoferować wynajem sali szkoleniowej (na przynajmniej 15 osób, tj. 14 uczestników + trener) na potrzeby przeprowadzenia zajęć grupowych dla uczestników projektu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie poniższego formularza”

formularz oferty – sala.doc

formularz oferty – sala.pdf

Podpisany formularz można złożyć drogą elektroniczną (skan) na adres: info@focus-training.pl, lub w biurze projektu ul. Traugutta 25, 90-133 Łódź, lokal nr 15.05.


Zapytanie ofertowe – wynajem sali/pokoju na spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i w ramach poradnictwa specjalistycznego z dn. 21.06.2017

Termin składania ofert upływa: 26.06.2017 o godz. 12:00.

Poszukujemy do współpracy podmioty dysponujące pokojami/salami do przeprowadzenia spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu.

W związku z realizacją przez FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości z siedzibą w Sulnowie, przy ul. Domaradzkiego 12, 86-100 Świecie, Projektu „Aktywizacja – Integracja – Samorealizacja” (RPLD-09.01.02-10-0031/16), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT), poszukujemy do współpracy podmioty mogące zaoferować wynajem pokoju/sali na potrzeby przeprowadzenia spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym i w ramach poradnictwa specjalistycznego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie poniższego formularza:

formularz oferty – pokoj.doc

formularz oferty – pokój.pdf

Podpisany formularz można złożyć drogą elektroniczną (skan) na adres: info@focus-training.pl, lub w biurze projektu ul. Traugutta 25, 90-133 Łódź, lokal nr 15.05.

____________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy  z dnia 21.06.2017

Termin składania ofert upływa: 26.06.2017 o godz. 12:00.

Poszukujemy do współpracy doradców zawodowych mogących przeprowadzić diagnozę sytuacji problemów, potrzeb i potencjału uczestników projektu (przy wykorzystaniu m.in. rozmowy i testów) oraz opracować indywidualną ścieżkę reintegracji i uczestnictwa w projekcie w oparciu o IPD.

W związku z realizacją przez FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości z siedzibą w Sulnowie, przy ul. Domaradzkiego 12, 86-100 Świecie, Projektu „Aktywizacja – Integracja – Samorealizacja” (RPLD-09.01.02-10-0031/16), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT), poszukujemy do współpracy doradców zawodowych w zakresie przeprowadzenia diagnozy sytuacji problemów, potrzeb i potencjału uczestników projektu (przy wykorzystaniu m.in. rozmowy i testów) oraz opracowania indywidualnej ścieżki reintegracji i uczestnictwa w projekcie w oparciu o IPD.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie poniższego formularza.

formularz oferty – doradca zawodowy.doc

formularz oferty – doradca zawodowy.pdf

Podpisany formularz można złożyć drogą elektroniczną (skan) na adres: info@focus-training.pl, lub w biurze projektu ul. Traugutta 25, 90-133 Łódź, lokal nr 15.05.